Stiftelsen Nordens Ark

Parken som gör skillnad

Konferera och gör skillnad!

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Vi bedriver naturvård, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands.

Vi arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen och genom att förbättra de miljöer där arterna lever. I Sverige har Nordens Ark ett nationellt ansvar för uppfödning och utplantering av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar.

Konferens på Nordens Ark
Vi har konferenslokaler i kulturminnesmärkta byggnader med anor från 1700-talet, och lokaler med närvaro av tiger eller varg.

Utbudet i Nordens Arks restauranger varierar beroende på säsong och våra kockar arbetar med närproducerad mat och de bästa råvarorna från våra lokala producenter. Vi strävar efter att servera svenskt och närproducerat kött, där god djurhållning och korta transporter garanteras, samt MSC-märkt fisk för att bidra till ett uthålligt fiske. Vi är också noga med ekologiska och etiskt märkta varor av exempelvis te och kaffe, och erbjuder helt palmoljefria produkter. Detta för att inte riskera att bidra till skövling av regnskog.

På Nordens Ark kan vi erbjuda olika typer av aktiviteter i samband med er konferens. Allt från guidning bland vilda djur, fåglar, grodor och lantraser till teambuildning.

Åby säteri
Nordens Ark ligger på Åby säteri i Bohuslän. Stenåldersgravar och hällristningar på markerna vittnar om att människor har bott här i tusentals år. Åby säteri är en av Bohusläns äldsta gårdar. Bevarade brev från 1307 visar att Norges kung Håkon vistades på säteriet vid den tiden.

Stiftelsen Nordens Ark är tredje ägaren till Åby säteri sedan slutet av 1600-talet. Då ägdes Åby säteri av Margareta Hvitfeldt, Bohusläns kanske mäktigaste kvinna genom alla tider. Fram till 1975 ägdes Åby säteri av den stipendiefond som fick ärva hennes rikedomar.

Åby säteri omfattar totalt 383 hektar mark som bland annat består av betesmarker, skogsmark och djuranläggningar. Säteriets ladugård är den största timrade byggnaden i Bohuslän. Ladan är 60 meter lång och åtminstone delvis troligen från 1600-talet. Den gula mangårdsbyggnaden är uppförd år 1729.

Åby säteri är av riksintresse och byggnaderna är kulturminnesmärkta.

Miljöcertifieringar

Egen miljöcertifiering

Ta sig hit

Med bil Från Göteborg: Tag E6 mot Oslo. Efter Munkedal/Håby är det skyltat från E6.Från Oslo: Tag E6 mot Göteborg och följ skyltning mot Nordens Ark (Smögen och Kungshamn).

Med buss
Nordens Arks busshållplats ligger precis utanför entrén till Nordens Ark. Västtrafik är ansvarig för busstrafiken som passerar Nordens Ark.

Parkering
Att parkera på Nordens Ark är gratis.

Ladda din elbil hos oss
På vår parkering kan du ladda din elbil.

Med båt
Längst in i den vackra Åbyfjorden ligger Nordens Ark och för er som kommer med båt erbjuds möjlighet att lägga till vid vår gästbrygga. Djupet vid bryggan är två till tre meter och fjorden erbjuder goda ankringsmöjligheter.